Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla następującego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa trzech bocznych ulic ulicy Misztale – działki nr 563, 424 (na odcinku 120 m) oraz 457/1, 461/1 obręb 3”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.25.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 1 lipca 2020  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)