Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwóch lokali usługowych z przeznaczeniem na żłobek”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.53.2020
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 września 2020  11:00

zamówienie na:

Roboty budowlane związane z przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwóch lokali usługowych z przeznaczeniem na żłobek” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Tworzenie miejsc opieki w Miejskim Żłobku nr 1 „Radosny Zakątek”, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.49.2020
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 21 września 2020  11:00

zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Przebudowa ul. Trybunalskiej w km 0+026,60 do km 0+081,60 (55 m)”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.48.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 21 września 2020  11:00

zamówienie na:

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie dziennego domu Senior+ przy ul. Mickiewicza 18”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.51.2020
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 18 września 2020  11:00

zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Przebudowa ul. Szczepańskiego wraz z miejscami postojowymi – II etap”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.46.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 11 września 2020  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)