Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

„Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Di3 do S2 o długości 70 m”, w ramach projektu „Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.28.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 14 lipca 2020  11:00

zamówienie na:

Remont i konserwacja odcinka muru wzdłuż ul.Podgórze zagrożonego katastrofą budowlaną - III etap.

zamawiający: Gmina Miejska |Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.29.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 20 lipca 2020  13:00

zamówienie na:

Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R – ul. Kraszewskiego w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.26.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 22 lipca 2020  13:00

zamówienie na:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 01 września do 31 grudnia 2020 r. z terenu Gminy Miejskiej Jarosław pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.27.2020
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 5 sierpnia 2020  12:00

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)