Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – Przebudowa ul. Brodowicze na działkach miejskich

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.52.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 września 2020  11:00

zamówienie na:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa obiektu małej architektury – placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem przy ul. Skarbowskiego 10”.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.55.2020
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 1 października 2020  11:00

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Jarosław oraz Gminy Przeworsk wraz jednostkami organizacyjnymi na okres od 01.01.2021 do 31.12.2022 r.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.47.2020
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 8 października 2020  10:00

zamówienie na:

Roboty budowlane polegające na budowie obiektu małej architektury w miejscu publicznym na dz. Nr 2315/2, obręb 0004, Jarosław w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej na Małym Rynku”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.56.2020
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 13 października 2020  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)