zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 15 000 000 zł

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.20.2020
wartość: powyżej kwoty progowej
termin składania ofert: 8 czerwca 2020  12:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA (377kB) pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (274kB) pdf


ZP.271.2.20.2020                                                                        Jarosław, 21.04.2020 r.

Gmina Miejska Jarosław Rynek 1, 37-500 Jarosław
ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA

„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 15 000 000 zł.”
 
CPV:  66113000

OGŁOSZENIE (123kB) pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (80kB) word

JEDZ (183kB) word

FORMULARZ OFERTOWY (57kB) word

OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP. (INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT):

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (18kB) word

UWAGA:
POSTĘPOWANIE PROWADZONE  JEST NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ POD LINKIEM
PLATFORMAZAKUPOWA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 13.05.2020 R. (6571kB) pdf

SPROSTOWANIE (71kB) pdf

Uchwała 13/3/2020 (3864kB) pdf

Uchwała 13/16/2020 (1547kB) pdf

Uchwała 13/32/2020 (1988kB) pdf

Wykaz dokumentów wraz z linkami (13kB) word

Opinia RIO dotycząca wykonania budżetu (1532kB) pdf

Uchwała powołania Skarbnika (159kB) pdf

UWAGA
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 08.06.2020R. DO GODZ. 12:00 I OTWARCIA NA 08.06.2020 R. O GODZ. 12:30.


                                                                                 Dokumentację zatwierdził:

                                                                           BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
                                                                         
                                                                                                                  WALDEMAR PALUCH


metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Chrzan
Opublikował: Paweł Dernoga (21 kwietnia 2020, 13:13:14)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (2 lipca 2020, 13:58:38)
Zmieniono: Ogłoszenie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 340