zamówienie na:

„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY”

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.53.2019
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 sierpnia 2019  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 
Informacja z otwarcia ofert (351kB) pdf

ZP.271.2.53.2019                                                                    Jarosław, 08.08.2019 r.

Gmina Miejska Jarosław Rynek 1, 37-500 Jarosław ogłasza
  Przetarg Nieograniczony   
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
 przepisów art. 11 ust. 8 Pzp.
 
NAZWA ZAMÓWIENIA


  „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
I INSTYTUCJAMI KULTURY”


CPV: 
66510000 - 8 usługi ubezpieczeniowe
66515100 - 4 usługi ubezpieczenia od ognia
66515400 - 7 usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66515000 - 3 usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66516400 - 4 usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
66516000 - 0 usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516100 - 1 usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
66514110 - 0 usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66512100 - 3 usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6.

Ogłoszenie ogłoszenie ogłoszenie (5332kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz (1156kB) word
Załączniki do SIWZ  załączniki (66kB) excel

Wyjaśnienia treści SIWZ - wyjaśnienia (1192kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ - 1 (2750kB) pdf    2 (6572kB) pdf    3 (8545kB) pdf


Wyjaśnienia treści SIWZ - 4 (265kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ (482kB) pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - ogłoszenie1 (130kB) pdf

wyniki część I wynikiI (289kB) pdf
wyniki część II wynikiII (450kB) pdf

                                                                                      Dokumentację zatwierdził:

                                                                     ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                          WIESŁAW PIROŻEK
metryczka


Odpowiada za treść: Piotr Chrzan
Opublikował: Piotr Chrzan (8 sierpnia 2019, 15:38:17)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (27 sierpnia 2019, 14:35:31)
Zmieniono: Rozstrzygnięty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 512